Ken je hypotheek

Consumenten zijn zich nauwelijks bewust van de keuzes die ze maken op hypotheekgebied. Uit onderzoek blijkt een groot verschil te bestaan tussen enerzijds het veronderstelde inzicht in financiële aangelegenheden en anderzijds het daadwerkelijk inzicht. Vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn financiële dienstverleners verplicht zich in de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de consument te verdiepen en het advies vervolgens af te stemmen op het aldus verkregen consumentprofiel van de consument.

De website van de AFM  helpt u met betrouwbare informatie over hypotheken. Met de introductie van deze kennisomgeving wordt bijgedragen aan het verminderen van de kenniskloof. Na het lezen van de informatie op deze site kom je natuurlijk ook veel beter beslagen ten ijs bij een gesprek met je hypotheekadviseur.