Terug naar het overzicht

Groenlo – Mattelierstraat 13

Verkoop bij inschrijving

Namens woningcorporatie De Woonplaats mogen wij bovengenoemd pand met ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren verkopen. U heeft zich bij ons of De Woonplaats als gegadigde aangemeld vandaar deze mail.

Locatie:
Het pand is gelegen aan de Mattelierstraat binnen de historische vesting van Groenlo. De Mattelierstraat vormt één van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van de stad, gezien vanaf de N18 en de Winterwijkseweg / Rijksweg.
Gelegen in het centrum van Groenlo op loopafstand van de markt.
Nagenoeg alle voorzieningen zijn in de directe nabijheid aanwezig.
De achter het pand gelegen Wheme is van oudsher het kerkplein dat thans nog wordt gebruikt als algemeen parkeergelegenheid.

Kadastrale gegevens:
Het totaal bestaat uit drie Kadastrale kavels, te weten:
Gemeente Groenlo, sectie C, nummer 3169, grootte 0,4 m²
Gemeente Groenlo, sectie C, nummer 3170, grootte 39,0 m²
Gemeente Groenlo, sectie C, nummer 3172, grootte 1.382,0 m²
Totaal 1.421,4 m².

Mogelijkheden:
Door de gemeente Oost Gelre is een kavelpaspoort opgesteld. De mogelijkheden liggen vast en is volgens ons duidelijk. Zowel sloop / nieuwbouw als herontwikkeling van het pand zijn opties en de gemeente biedt ruimte voor circa 10 appartementen / woningen en op de begane grond een plint van leisure, cultuur, dienstverlening en/of detailhandel.

Rapport behoefteonderzoek:
Er is door de gemeente Oost Gelre een behoefteonderzoek verricht. Dit rapport is voor belangstellenden op te vragen.

Asbesthoudend materiaal:
Er is een asbestinventarisatierapport uit 2011 voorhanden. De in het rapport vermelden bronnen 01, 03 en 04 zijn reeds gesaneerd. Dit rapport is voor belangstellenden op te vragen.

Verkoopprocedure:
In overleg met de verkoper is besloten alle belangstellenden een gelijke kans te geven door hen allen de mogelijkheid te bieden éénmalig een uiterste bod uit te brengen. Een biedingsformulier kunt u bij ons kantoor opvragen.

Indien u van de mogelijkheid om een bod uit te brengen gebruik wilt maken, zien we het ingevulde en ondertekende formulier graag uiterlijk woensdag 1 december 2021 om 12:00 uur retour. Verkopers hebben de intentie om daarna op korte termijn een besluit te nemen over de gunning.

Na gunning zal zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst worden opgesteld met de koper.

Wanneer u een kijkje wenst te nemen in en om het pand dan kunt u hierover contact met ons opnemen onder telefoonnummer (0544) 463 863.