Onafhankelijk advies over verzekeringen

Verzekeringen en pensioenen, voor u vaak een ingewikkelde materie, voor ons ons dagelijkse werk. Zowel voor particulieren als voor bedrijven kunnen wij uw risico’s in kaart brengen en de juiste schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen voor u afsluiten.

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en staan ingeschreven in het WFD-register onder nummer 12009207. In ons Dienstverleningsdocument staat de aard en de inhoud van onze dienstverlening omschreven. Tevens zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.005855.